"Got to Hell You Bastard!" from Zejian Shen's upcoming Retrofit Comics release Keep Fresh

"Got to Hell You Bastard!" from Zejian Shen's upcoming Retrofit Comics release Keep Fresh